Ti a Fi

gwahangleifion-01

Rydym yn cynnal dosbarthiadau rhieni a phlant bach Cymraeg bore Sadwrn ar gyfer y gymuned.

Mae'r rhain yn addas i blant 0-5 oed ac ar gyfer Cymry Cymraeg a di-Gymraeg. Mae'n cynnwys llawer o gerddoriaeth, canu, gweithredoedd a symudiad ac yna chwarae rhydd gyda the a bisgedi i rieni a gofalwyr.

Cyfle gwych i gwrdd â rhieni eraill a dysgu rhywfaint o Gymraeg mewn awyrgylch hamddenol. Ar hyn o bryd cynhelir sesiynau rhwng 10-11am unwaith neu ddwywaith y mis ar ddydd Sadwrn yn safle'r feithrinfa ac maent yn hollol rhad ac am ddim.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu.

rsz_img_1830
IMG_1826JPG

Eisiau mwy o wybodaeth?

gwahangleifion-03

Gwnewch ymholiad:

Gwneud ymholiad

Oriau agor:

Dydd Llun
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Mawrth
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Mercher
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Iau
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Gwener
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Sadwrn
Ar gau
Dydd Sul
Ar gau

01633 328970

Forest school, Tredegar Park Primary, Partridge Way, Newport, NP10 8WP.