Wibli Wobli Cogydd Meithrin ar y Safle

gwahangleifion-01

Ym Meithrinfa Wibli Wobli Casnewydd, mae gennym gogydd meithrin ar y safle i sicrhau bod eich rhai bach yn derbyn prydau maethlon ffres, cytbwys. Rydym yn falch o gael sgôr hylendid 5* sy'n adlewyrchu ein safonau uchel yn y gegin.

 

Gall ein cogydd meithrin cymwys a phrofiadol gynllunio a pharatoi prydau bwyd yn unol â gofynion dietegol penodol a grwpiau oedran, gan hyrwyddo iechyd, twf a datblygiad eich plentyn. 

 

Rydym hefyd wrth ein bodd yn cynnwys coginio a bwydydd yn ein gweithgareddau gyda'r plant, gan gynnwys tyfu a defnyddio ein cynnyrch ein hunain o ardal yr ardd.

Ein Cegin

Manteision i'n cogyddes ar y safle...

 

Gall ein cogydd ar y safle greu bwydlenni bwyd wedi'u teilwra i ddewisiadau a gofynion dietegol eich plentyn. Gallwn ddarparu ar gyfer unrhyw alergeddau, ystyriaethau diwylliannol, ac anghenion unigol. Ym Meithrinfa Wibli Wobli, rydym yn credu mewn cynwysoldeb yn ein meithrinfa ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol ein holl blant.

 

Mae ein cogydd proffesiynol ar y safle yn cynnal rheolaeth ansawdd llym dros y broses paratoi bwyd. Rydym yn sicrhau bod yr holl gynhwysion yn dod o gyflenwyr dibynadwy ac yn bodloni safonau hylendid uchel. 

Gall rhieni gael tawelwch meddwl gan wybod bod eu plant yn derbyn prydau maethlon wedi'u paratoi'n ffres mewn amgylchedd diogel a rheoledig, gan roi hyder i chi yn ymrwymiad Meithrinfa Wibli Wobli i les eich plentyn.

OUR Seasonal Menus...

We offer a two week rolling menu which is adapted each term to provide seasonal and nutritious food. The dishes are adapted for any food allergies, intolerances and dietary requirements.

We love to incorporate food from around the world and special occasions, and for children to be involved in planning and designing our menus.

Eisiau mwy o wybodaeth?

gwahangleifion-03

Gwnewch ymholiad:

Gwneud ymholiad

Oriau agor:

Dydd Llun
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Mawrth
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Mercher
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Iau
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Gwener
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Sadwrn
Ar gau
Dydd Sul
Ar gau

01633 328970

Tŷ Derw, Llys Vaughan, Casnewydd, NP10 8BD