Cwestiynau a ofynnir yn aml

gwahangleifion-01

Ar hyn o bryd rydym wedi cofrestru ar gyfer plant rhwng 2 a 5 oed. Rydym yn bwriadu agor i blant iau yn y dyfodol agos. Anfonwch neges atom am ragor o fanylion ac i ymuno â'n rhestr aros ar gyfer plant iau. 

Na. Mae gennym gyfleusterau newid cewynnau a thoiledau plant yn y feithrinfa. Bydd angen i chi ddarparu cewynnau ar gyfer eich plentyn. Bydd staff yn cael eu hyfforddi i newid cewynnau tafladwy a hefyd cewynnau brethyn drwy hyfforddiant a ddarperir gan Lyfrgell Cewynnau Casnewydd.

Mae ein dyluniadau coginio meithrin ac yn coginio'r bwydlenni ar y safle yn ein cegin newydd sbon. Bydd y plant yn rhan o ddylunio rhai o'r bwydlenni, cymryd rhan mewn gweithgareddau coginio, blasu bwydydd o bob cwr o'r byd, a helpu i dyfu rhywfaint o'r bwyd yn ardal ein gardd.

Ie. Mae ein coginio meithrin yn darparu ar gyfer pob math o alergeddau a bydd yn cadw bwydydd di-alergedd ar wahân ac yn defnyddio cynhwysion amnewid ar gyfer prydau bwyd.

Mae croeso i bob plentyn. Daw'r mwyafrif o'r plant o deuluoedd Saesneg eu hiaith a does ganddyn nhw ddim gwybodaeth flaenorol o Gymraeg.

Mae plant yn cael eu geni'n amlieithog ac yn gallu codi mwy nag un iaith ar yr un pryd heb fynd yn ddryslyd. Amlieithrwydd yw'r norm mewn llawer o wledydd. Mae manteision dysgu iaith arall yn cynnwys gwell sgiliau gwybyddol ar draws pob pwnc, datrys problemau, aml-ofyn, creadigrwydd a meddwl hyblyg.

Ein polisi iaith Gymraeg yw trochi'r plant yn y Gymraeg. Bydd staff yn defnyddio'r dechneg frechdanau lle bo angen (ailadrodd yr ymadrodd yn Gymraeg-Saesneg-Cymraeg). Gall plant ymateb yn eu dewis iaith ac mae pob aelod o staff yn gallu deall Cymraeg a Saesneg.

Gallwn gynnig y cynnig 30 awr o ofal plant (hyd at 20 awr) a gallwn dderbyn taliad trwy'r cynllun gofal plant di-dreth neu dalebau gofal plant.

Eisiau mwy o wybodaeth?

gwahangleifion-03

Gwnewch ymholiad:

Gwneud ymholiad

Oriau agor:

Dydd Llun
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Mawrth
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Mercher
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Iau
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Gwener
7:30 AM - 6:00 PM
Dydd Sadwrn
Ar gau
Dydd Sul
Ar gau

01633 328970

Forest school, Tredegar Park Primary, Partridge Way, Newport, NP10 8WP.